Sitemap


Offentlige sider på kegleportalen.dk
Websites


Dommere - Dansk Kegle Forbund - http://dommer.kegler-dkef.dk?cmsid=431
KeglePortalen FAQ - https://kegleportalen.dk/CMS/?cmsid=92


Offentlige klubber på kegleportalen.dk


8 O.K. Lyngby - https://kegleportalen.dk/Public/Club/8_OK_Lyngby/3311.aspx
AIK - Sporty (P) - https://kegleportalen.dk/Public/Club/AIK_-_Sporty_(P)/3312.aspx
Ajax København(P) - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Ajax_Kobenhavn(P)/3313.aspx
Aktive Ældre Åbenrå (P) - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Aktive_Aeldre_AAbenraa___(P)/3314.aspx
Alliancen - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Alliancen/3315.aspx
Alssund - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Alssund/3316.aspx
Amager Kegleklub - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Amager_Kegleklub/3317.aspx
Bredebro Kegleklub - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Bredebro_Kegleklub/3319.aspx
Bredebro-Senior-Kegleklub (P) - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Bredebro-Senior-Kegleklub___(P)/3320.aspx
Christiansfeld Kegleklub (P) - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Christiansfeld_Kegleklub___(P)/3321.aspx
Dameklubben 86 (P) - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Dameklubben_86_(P)/3323.aspx
Dansk Kegle Forbund - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Dansk_Kegle_Forbund/2950.aspx
Dragør Pensionist Kegleklub (P) - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Dragor_Pensionist_Kegleklub_(P)/3324.aspx
DreamDog Bakery - https://kegleportalen.dk/Public/Club/DreamDog_Bakery/3512.aspx
DreamDog Bakery - https://kegleportalen.dk/Public/Club/DreamDog_Bakery/3521.aspx
Drømmekagen.dk - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Drommekagendk/2835.aspx
Ejby Idrætsforening - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Ejby_Idraetsforening/4252.aspx
Fidelitas - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Fidelitas/3325.aspx
Fiktiv Kegleklub Danmark - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Fiktiv_Kegleklub_Danmark/7969.aspx
Fionia Classic - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Fionia_Classic/7065.aspx
Fredensborg Bordtennisklub - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Fredensborg_Bordtennisklub/4255.aspx
Fredericia Bowling Team - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Fredericia_Bowling_Team/2785.aspx
Fredericia Dame Kegleklub - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Fredericia_Dame_Kegleklub/3326.aspx
Fredericia Kegleklub 69 - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Fredericia_Kegleklub_69/3327.aspx
Fredericia Senior Kegleklub (P) - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Fredericia_Senior_Kegleklub___(P)/3328.aspx
Fredericia Ungdom Kegleklub - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Fredericia_Ungdom_Kegleklub/3329.aspx
Fredericia Ældre Keglerne (P) - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Fredericia_Aeldre_Keglerne_(P)/3421.aspx
Fyns Kegle Union - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Fyns_Kegle_Union/3461.aspx
Gnisten (P) - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Gnisten_(P)/3330.aspx
Gørlev Kegleklub - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Gorlev_Kegleklub/3331.aspx
H.A.F. Kegler (P) - https://kegleportalen.dk/Public/Club/HAF_Kegler_(P)/3332.aspx
Haderslev Kegleklub - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Haderslev_Kegleklub/3337.aspx
Hadsten Kegleklub - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Hadsten_Kegleklub/3338.aspx
Hammelev Sogns Ungdomsforening - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Hammelev_Sogns_Ungdomsforening/3339.aspx
Haslev Kegleklub - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Haslev_Kegleklub/3340.aspx
Haslev Pensionist Kegleklub (P) - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Haslev_Pensionist_Kegleklub_(P)/3341.aspx
Helsingør Classic Klub - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Helsingor_Classic_Klub/3344.aspx
Helsingør Kegle Klub - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Helsingor_Kegle_Klub/3335.aspx
Helsingør Pensionist Kegleklub (P) - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Helsingor_Pensionist_Kegleklub_(P)/3345.aspx
Hjemstavnsforeningen (P) - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Hjemstavnsforeningen_(P)/3347.aspx
Hovedstadens Idrætsforening - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Hovedstadens_Idraetsforening/3333.aspx
If Old Boys Kegler (P) - https://kegleportalen.dk/Public/Club/If_Old_Boys_Kegler_(P)/3349.aspx
Individuelle medlemmer DKeF - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Individuelle_medlemmer_DKeF/8273.aspx
Jum-Jum 76 - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Jum-Jum_76/2734.aspx
Jysk Kegle Union - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Jysk_Kegle_Union/3462.aspx
K. A. F. (P) - https://kegleportalen.dk/Public/Club/K_A_F___(P)/3350.aspx
K.I.F. Kegleafdeling - https://kegleportalen.dk/Public/Club/KIF_Kegleafdeling/3351.aspx
Karsten Brandt's Fiskeudstyr - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Karsten_Brandts_Fiskeudstyr/3985.aspx
Karsten Brandt's WebShop - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Karsten_Brandts_WebShop/2834.aspx
KB 44 - https://kegleportalen.dk/Public/Club/KB_44/3354.aspx
KD Regnskabs Service - https://kegleportalen.dk/Public/Club/KD_Regnskabs_Service/3580.aspx
Kegleklubben "Alf", Gråsten - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Kegleklubben_%22Alf%22%2c_Graasten/3426.aspx
Kegleklubben Alle 9 - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Kegleklubben_Alle_9/3355.aspx
Kegleklubben Alle Ni - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Kegleklubben_Alle_Ni/3356.aspx
Kegleklubben Esbjerg - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Kegleklubben_Esbjerg/3357.aspx
Kegleklubben FUT - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Kegleklubben_FUT/3358.aspx
Kegleklubben Hellas - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Kegleklubben_Hellas/3359.aspx
Kegleklubben Keglerne - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Kegleklubben_Keglerne/5843.aspx
Kegleklubben Klub 97 - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Kegleklubben_Klub_97/5844.aspx
Kegleklubben Kuglen 2000 - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Kegleklubben_Kuglen_2000/5846.aspx
Kegleklubben Møllen (P) - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Kegleklubben_Mollen___(P)/3362.aspx
Kegleklubben Olsenbanden - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Kegleklubben_Olsenbanden/5845.aspx
KeglePortalen - https://kegleportalen.dk/Public/Club/KeglePortalen/7943.aspx
KH 54 - https://kegleportalen.dk/Public/Club/KH_54/3363.aspx
Kifa - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Kifa/3364.aspx
klinik karisma - https://kegleportalen.dk/Public/Club/klinik_karisma/3620.aspx
Kontingentrestancer i Klubber - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Kontingentrestancer_i_Klubber/3366.aspx
KPK 80 - https://kegleportalen.dk/Public/Club/KPK__80/3368.aspx
Københavns Classic Klub - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Kobenhavns_Classic_Klub/3369.aspx
Københavns Kegle Union - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Kobenhavns_Kegle_Union/3463.aspx
Køge Kegleklub 88 - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Koge_Kegleklub_88/3352.aspx
Køge Pensionisternes Kegleklub (P) - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Koge_Pensionisternes_Kegleklub_(P)/3370.aspx
L.F.K - https://kegleportalen.dk/Public/Club/LFK/3371.aspx
Luftværns Artilleri Foreningen (P) - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Luftvaerns_Artilleri_Foreningen_(P)/3372.aspx
Lyngby Kegleklub (Asfalt) - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Lyngby_Kegleklub___________(Asfalt)/3373.aspx
Madsby Kegleklub - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Madsby_Kegleklub/3374.aspx
Midtals Kegleklub - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Midtals_Kegleklub/3377.aspx
MK 93 - https://kegleportalen.dk/Public/Club/MK_93/3378.aspx
Muhabet Classic Klub - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Muhabet_Classic_Klub/7755.aspx
NORD - https://kegleportalen.dk/Public/Club/NORD/7613.aspx
Nordals Kegleklub - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Nordals_Kegleklub/3381.aspx
Nord-Vest - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Nord-Vest/3382.aspx
Nyborg Dame Kegleklub - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Nyborg_Dame_Kegleklub/3383.aspx
Nyborg Kegle Optimister (P) - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Nyborg_Kegle_Optimister_(P)/3384.aspx
Nyborg Kegle Ungdom - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Nyborg_Kegle_Ungdom/3385.aspx
Nyborg Kegleklub - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Nyborg_Kegleklub/3386.aspx
Nørrebro - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Norrebro/3387.aspx
Nørrebro Kammeraternes Kegleklub (P) - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Norrebro_Kammeraternes_Kegleklub_(P)/3388.aspx
Odense Dame og Herre Kegleklub - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Odense_Dame_og_Herre_Kegleklub/3389.aspx
Odense Kegleklub - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Odense_Kegleklub/3390.aspx
Odense Pensionist Kegleklub (P) - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Odense_Pensionist_Kegleklub_(P)/3392.aspx
Odense Ungdom Kegleklub - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Odense_Ungdom_Kegleklub/3391.aspx
Pensionistidræt (P) - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Pensionistidraet_(P)/3394.aspx
Ragna Classic Klub - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Ragna_Classic_Klub/7214.aspx
RBK 90 - https://kegleportalen.dk/Public/Club/RBK_90/2766.aspx
Roskilde Kegleklub - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Roskilde_Kegleklub/3397.aspx
Roskilde Ældre Motion.(P) - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Roskilde_Aeldre_Motion(P)/3395.aspx
S.F.K. Soldaterforeninger (P) - https://kegleportalen.dk/Public/Club/SFK_Soldaterforeninger_(P)/3399.aspx
Sjællands Kegle Union - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Sjaellands_Kegle_Union/3464.aspx
Skjold - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Skjold/3401.aspx
Skjold-København (P) - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Skjold-Kobenhavn_(P)/3402.aspx
Skovparken - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Skovparken/3403.aspx
Skårup Bowling - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Skaarup_Bowling/2822.aspx
SmartBogolder - https://kegleportalen.dk/Public/Club/SmartBogolder/8066.aspx
Sports-Kegler 22 - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Sports-Kegler_22/8125.aspx
Sportstasken.dk - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Sportstaskendk/6801.aspx
Stadio - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Stadio/3404.aspx
STAR - https://kegleportalen.dk/Public/Club/STAR/3405.aspx
Storebælt (P) - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Storebaelt_(P)/3406.aspx
SUS (P) - https://kegleportalen.dk/Public/Club/SUS_(P)/3407.aspx
Sydals Kegleklub - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Sydals_Kegleklub/3408.aspx
Søhus Kegleklub 1979 (SK79) - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Sohus_Kegleklub_1979_(SK79)/3409.aspx
T.G.U. Kegle Afdeling - https://kegleportalen.dk/Public/Club/TGU_Kegle_Afdeling/3411.aspx
T.I.I.s Venner (P) - https://kegleportalen.dk/Public/Club/TIIs_Venner_(P)/3412.aspx
tasker - https://kegleportalen.dk/Public/Club/tasker/5892.aspx
Team Aarhus - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Team_Aarhus/2757.aspx
Toftlund Kegleklub - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Toftlund_Kegleklub/3413.aspx
Trekanten - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Trekanten/3414.aspx
Udmeldte medlemmer - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Udmeldte_medlemmer/3415.aspx
V.S.K. - https://kegleportalen.dk/Public/Club/VSK/3416.aspx
Vest 91 - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Vest_91/3417.aspx
Værkstedsforeningen (P) - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Vaerkstedsforeningen_(P)/3419.aspx
Æ Felder-Kegler - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Ae_Felder-Kegler/3420.aspx
Ældre Sagens Kegleklub-Sønderborg (P) - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Aeldre_Sagens_Kegleklub-Sonderborg___(P)/3422.aspx
Ældresagen Kegleklubben 1994 (P) - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Aeldresagen_Kegleklubben_1994___(P)/3423.aspx
Ældresagen.s Kegleklub-Haderslev (P) - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Aeldresagens_Kegleklub-Haderslev___(P)/3424.aspx
Ældresagens Kegleklub Aabenraa (P) - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Aeldresagens_Kegleklub_Aabenraa___(P)/3425.aspx
Ø.K.B. - https://kegleportalen.dk/Public/Club/OKB/3428.aspx
Aakirkeby I.F. Petanqueafd. - https://kegleportalen.dk/Public/Club/Aakirkeby_IF_Petanqueafd/5378.aspx
Århus Dame Kegleklub - https://kegleportalen.dk/Public/Club/AArhus_Dame_Kegleklub/3429.aspx
Århus Senior Kegleklub (P) - https://kegleportalen.dk/Public/Club/AArhus_Senior_Kegleklub___(P)/3430.aspx


Vidste du at...

 
ClubPeople.com - Få din egen portal: Læs mere

Annoncelinks: Allskin.dk - Hudpleje og parfurmer | TTMS Nordic - IT-konsulenterDelete item?