Glemt adgangskode?

Vilkår


At benytte KeglePortalen betyder, at du har læst og accepterer at være bundet af disse vilkår. Hvis du ikke accepterer at overholde disse vilkår skal du ikke bruge eller tilgå KeglePortalen.

Hvis der foretages ændringer i disse vilkår, vil KeglePortalen notifisere brugerne.

LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR OMHYGGELIGT, DA DE INDEHOLDER VIGTIGE INFORMATIONER VEDRØRENDE DINE RETSLIGE FORPLIGTELSER.

Konto

Når du bruger KeglePortalen, accepterer du at være fuldt ansvarlig for al brug af din bruger-konto, og for enhver handling, der finder sted ved brug af din bruger-konto. Du accepterer, at ingen materialer af enhver art indsendt gennem din konto eller på anden måde indsendt gennem KeglePortalen vil krænke rettigheder af tredjemand.

Indhold

Alt indhold på kegleportalen.dk er KeglePortalen ejendom eller dets brugere med alle rettigheder forbeholdt. Indholdet må ikke kopieres, genbruges eller sælges i nogen form. Dette gælder ikke for dit eget bruger-indhold, som du lovligt lægger på KeglePortalen. Enhver form for data mining, brug af robotter eller lignende dataindsamling eller udvindings-metoder er strengt forbudt. Enhver brug af KeglePortalen undtagen brug som er udtrykkeligt tilladt i disse betingelser, er strengt forbudt. Intet i disse betingelser skal opfattes som en overdragelse af licens til immaterielle ejendomsretter. Denne licens er genkaldelig til enhver tid uden varsel og med eller uden årsag.

Varemærker

KeglePortalen, kegleportalen.dk og andet KeglePortalen-indhold er varemærker tilhørende KeglePortalen.

Bruger-adfærd

Du accepterer, at du ikke vil bruge KeglePortalen til at:
  • indsamle kontaktinformationer fra andre brugere til et formål der ikke er relaterende til din klub eller til ulovlige formål samt udsendelse af spam.
  • bruge KeglePortalen på nogen som helst ulovlig måde, eller på nogen anden måde, der vil kunne skade KeglePortalen eller andre personer på nogen måde.
  • bruge eller forsøge at bruge en anden brugers konto til at skabe en falsk identitet på KeglePortalen.

Du er alene ansvarlig for din interaktion med andre KeglePortalen brugere. Vi forbeholder os ret til, men er ikke forpligtet til, at overvåge tvister mellem dig og andre brugere.

Bruger-indhold

Du er alene ansvarlig for alt bruger-indhold, som du lægger på KeglePortalen og / eller deler med andre brugere. Du kan ikke lægge bruger-indhold på KeglePortalen, som du ikke har tilladelse til at lægge på. Du forstår og accepterer, at KeglePortalen administratorer kan gennemgå alt bruger-indhold og kan når som helst og uden varsel slette eller fjerne ethvert indhold uanset årsag eller uden årsag, herunder bruger-indhold, som det kun er KeglePortalen, der har vurderet overtræder disse Betingelser. Du er alene ansvarlig for at oprette sikkerhedskopier og erstatte ethvert indhold du lægger på eller opbevarer på KeglePortalen.

Når du lægger indhold på KeglePortalen, godkender du os til at foretage sådanne kopier deraf, som vi finder nødvendige for at facilitere indhold på KeglePortalen. Ved at lægge indhold på KeglePortalen, samtykker du automatisk i, at du har ret til at tildele KeglePortalen en uigenkaldelig, vedvarende, ikke-eksklusiv, overførbar, fuldt betalt, global licens (med ret til at viderelicensere) til at bruge, kopiere, offentligt udføre, offentligt vise, omformatere, oversætte, uddrage (helt eller delvist) og distribuere dette indhold til ethvert formål, kommercielt, reklame, eller på anden måde, på eller i forbindelse med KeglePortalen eller marketing heraf, og til at udarbejde afledte værker heraf, eller inkorporere i andre værker, sådan indhold, og give licens til og tillade underlicenser af ovenstående. Du kan fjerne dit indhold fra websitet til enhver tid. Hvis du vælger at fjerne dit indhold, vil licensen givet ovenfor automatisk udløbe, men du tillader, at selskabet kan beholde kopier af dit indhold som en del af en sikkerhedskopi. KeglePortalen gør ikke ejerskab over dit indhold. Du vil bevare det fulde ejerskab af alt dit indhold, og alle immaterielle ejendomsrettigheder eller andre ejendomsrettigheder forbundet med dit indhold.

Tredjeparts-indhold

KeglePortalen indeholder links til tredjeparts websteder eller andet indhold eller ting tilhørerende eller kommende fra tredjemand. Tredjepartsindhold er ikke undersøgt eller kontrolleret på nogen måde af KeglePortalen og KeglePortalen er ikke ansvarlige for nogen form for tredjeparts websteder eller andet indhold tilgængeligt via KeglePortalen på nogen måde. Inkludering af, linke til eller tillade anvendelse eller installation af en tredjeparts websted eller en tredjeparts programmer, software eller indhold, er ikke ensbetydende med godkendelse eller opbakning af KeglePortalen. Hvis du beslutter at forlade KeglePortalen og tilegner dig adgang til tredjeparts websteder eller andet indhold, gør du det på egen risiko, og du bør være opmærksom på, at vores forhold ikke længere gælder.

Webshops på KeglePortalen - ansvarsfraskrivelse

Webshopindehaveren har pligt til at angive relevante oplysninger såsom navn, adresse, registreringsnumre samt telefonnummer og e-mailadresse i webshops under KeglePortalen. Herudover er webshopindehaveren ansvarlig for, at webshops under KeglePortalen overholder gældende love og regler for e-handel på internettet herunder skatte- og afgiftsmæssige regler, regnskabsmæssige regler samt regler for forbrugerbeskyttelse.

Kundernes brug af webshops hos KeglePortalen sker på eget ansvar. Dvs. at KeglePortalen påtager sig intet ansvar for e-handler foretaget på webshops hos KeglePortalen. KeglePortalen er ej heller ansvarlig for brugernes forhold og drift af webshoppen, og webshopindehaveren er forpligtet til at holde KeglePortalen skadesløs over for krav fremsat som følge heraf. Det er webshopindehaverens eget ansvar, at lovligheden af data i webshops hos KeglePortalen følger den lovgivningen og overholder de etiske regler omkring brug af Internettet. KeglePortalen påtager sig intet ansvar for driftstab, tabt erhvervsfortjeneste eller andre indirekte tab som følge af systemnedbrud, force majeure eller anden form for manglende levering af data hos KeglePortalen.

Køb af annoncer og tjenester på KeglePortalen

Betalingsbetingelser:
Du kan foretage din betaling med følgende betalingskort: Dankort og eDankort. Kortoplysninger lagres ikke, og alle kortinformationer bliver behandlet via SSL-kryptering.

  

Fortrydelsesret:
De erhvervsdrivende udgør målgruppen for køb af annoncer og tjenester på KeglePortalen. Alle bestillinger med en virksomhed betragtes som erhvervskøb (jf. Købeloven), og fortrydelsesretten gælder ikke her. Hvis en forbruger alligevel køber en annonce eller sponsorlink på KeglePortalen, vil en eventuel fortrydelsesret ophøre fra det øjeblik at forbrugeren har givet samtykke til at annoncen eller sponsorlinket måtte offentliggøres på KeglePortalen (jf. Forbrugeraftaleloven).

Ansvarsfraskrivelse:
Vi tillader ikke annoncering, som er anstødelig, krænkende eller nedsættende over for bestemte personer eller persongrupperinger eller som indeholder link til ulovlige eller anstødelige websites.

KeglePortalen forbeholder sig ret til at afvise annoncering for produkter, der er i konkurrence med KeglePortalen egne tjenester.

Ansvaret for annoncens udformning og indhold påhviler helt og alene annoncøren som afsender af annoncen. KeglePortalen kan ikke drages til ansvar for reklamens indhold og er ikke erstatningsansvarlig i forbindelse med en klagesag.

KeglePortalen er til enhver tid berettiget til – også uden varsel – at ændre indholdet eller helt fjerne annoncer og sponsorlinks på KeglePortalen.

Opsigelse af abonnementer og licenser:
Opsigelse af abonnementer og licenser til tilkøbsmuligheder mv. skal ske skriftligt og minimum 1 måned før næste periodes start.

Tredjepartsannonceleverandører

Vi bruger tredjepartsannonceringsvirksomheder til at vise annoncer, når du besøger vores websted (herunder Google). Disse virksomheder kan bruge oplysninger (ikke dit navn, din adresse, din e-mail-adresse eller dit telefonnummer) om dine besøg på dette og andre websteder med det formål at levere annoncer om varer og tjenester, der måtte have din interesse. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om denne praksis og vil vide noget om dine valg i forhold til ikke at lade disse virksomheder bruge disse oplysninger, skal du klikke her. Du kan finde yderligere oplysninger i Appendiks A i NAI Self-Regulatory principles for publishers (PDF). Bemærk, at Network Advertising Initiative til enhver tid kan ændre dette eksempel på sprogbrug.

Vedr. Google:

KeglePortalen klubber

KeglePortalen klubber er klubber, grupper eller andre specielle profiler. Du må ikke opsætte en klub på andre individers eller entiteters vegne, med mindre du har fået specifik tilladelse til dette.

KeglePortalen PRE-UNDERSØGER ELLER GODKENDER IKKE KeglePortalen klubber, OG KAN IKKE GARANTERE, AT EN KeglePortalen klub FAKTISK ER OPRETTET OG DRIVES AF DEN FYSISKE PERSON, ENTITET ELLER VIRKSOMHED, SOM ER RETMÆSSIG GENSTAND FOR EN KeglePortalen klub. EJ HELLER ER KeglePortalen ANSVARLIG FOR INDHOLDET AF NOGEN KeglePortalen klub, ELLER TRANSAKTIONER, DER INDGÅS ELLER ANDRE FORANSTALTNINGER PÅ ELLER I FORBINDELSE MED ALLE KeglePortalen klubber, HERUNDER HVORDAN ANSVARLIGE AF KeglePortalen klubber INDSAMLER, HÅNDTERER, ANVENDER OG / ELLER DELER NOGEN PERSONLIGE OPLYSNINGER, SOM DE ANSVARLIGE KAN INDSAMLE FRA BRUGERNE. DU BØR VÆRE FORSIGTIG MED AT TILVEJEBRINGE PERSONLIGE OPLYSNINGER TIL ELLER INDGÅ I ENHVER TRANSAKTION, I FORBINDELSE MED EN KeglePortalen klub.

Privacy

Vi interesserer os for privatlivets fred for vores brugere. Ved at bruge KeglePortalen, tillader du at få dine personlige data overført til og behandlet af KeglePortalen.

Ansvarsfraskrivelse

KeglePortalen er ikke ansvarlig og hæfter ikke på ingen måde for enhver art af bruger-indhold eller tredjepartsprogrammer, software eller indhold lagt på sitet, hvorvidt indsendt af brugerne af KeglePortalen, af KeglePortalen eller af tredjemand. KeglePortalen kontrollerer ikke og er ikke ansvarlig for, hvad brugerne lægger på KeglePortalen og er ikke ansvarlig for indhold, du kan møde på KeglePortalen eller i forbindelse med enhver art af bruger-indhold eller tredjeparts programmer eller indhold. KeglePortalen er ikke ansvarlig for adfærden, hvad enten online eller offline, af en bruger af KeglePortalen.

KeglePortalen kan være utilgængelig fra tid til anden pga. vedligeholdelse eller af andre grunde. KeglePortalen påtager sig intet ansvar for eventuel udeladelse, fejl, afbrydelser, sletning, kommunikations-svigt, tyveri eller ødelæggelse eller uautoriseret adgang til bruger-kommunikation. KeglePortalen er ikke ansvarlig for eventuelle tekniske fejl i nogen relaterede eller ikke-relaterede systemer.

Under ingen omstændigheder vil KeglePortalen være ansvarlig og/eller erstatningsansvarlig for tab eller skader som følge af enhver brugers brug af KeglePortalen, nogen form for bruger-indhold eller tredjepartsprogrammer, software eller indhold lagt på KeglePortalen eller via KeglePortalen eller overført til brugerne, eller enhver interaktion mellem brugerne, uanset om det er online eller offline.

KeglePortalen STILLES TIL RÅDIGHED "AS-IS" OG FRASKRIVER ENHVER OG ALLE REPRÆSENTATIONER OG GARANTIER, BÅDE UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, HERUNDER STILTIENDE GARANTIER FOR TITLER, SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRÆNKENDE. SELSKABET KAN IKKE GARANTERE OG LOVER IKKE NOGLE RESULTATER AF BRUGEN AF KeglePortalen ELLER EN DERMED FORBUNDET APPLIKATION. KeglePortalen ERKLÆRER ELLER GARANTERER IKKE, AT SOFTWARE, INDHOLD ELLER MATERIALE PÅ KeglePortalen ER NØJAGTIGE, FULDSTÆNDIGE, PÅLIDELIGE, AKTUELLE ELLER FEJLFRIE ELLER AT KeglePortalen, KeglePortalen SERVERE ELLER ENHVER APPLIKATION ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. DU BØR UDVISE FORSIGTIGHED I ANVENDELSEN OG VED DOWNLOAD AF SOFTWARE, INDHOLD ELLER MATERIALER OG BRUGE PASSENDE SOFTWARE TIL AT OPDAGE OG FJERNE VIRUS. UDEN AT BEGRÆNSE OVENSTÅENDE ANERKENDER OG ACCEPTERER DU, AT DU DOWNLOADER ELLER ANDEN MÅDE MODTAGER INDHOLD, MATERIALE, DATA ELLER SOFTWARE FRA ELLER GENNEM KeglePortalen OG ENHVER APPLIKATION PÅ EGEN RISIKO OG DISKRETION, OG AT DU VIL VÆRE ENEANSVARLIG FOR DIN BRUG HERAF OG ENHVER SKADE AF DINE SYSTEMER ELLER UDSTYR, TAB AF DATA ELLER ANDEN SKADE AF NOGEN ART, DER MÅTTE OPSTÅ.

Begrænsning af ansvar

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN KeglePortalen ELLER DETS DIREKTION/BESTYRELSE, ANSATTE ELLER ANDRE INTERESSENTER GØRES ANSVARLIGE OVER FOR DIG ELLER TREDJEMAND FOR NOGEN SKADER, HERUNDER ENHVER TABT FORTJENESTE ELLER MISTEDE DATA SOM FØLGE AF BRUG AF KeglePortalen ELLER NOGET AF SITETS INDHOLD ELLER ANDRE MATERIALER PÅ WEBSTEDET, TILGÅET ENTEN VED BESØG PÅ SITET ELLER VIA DOWNLOADS FRA WEBSTEDET, SELVOM KeglePortalen ER KLAR OVER ELLER ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. KeglePortalen HAR TIL ENHVER TID INTET ERSTATNINGSANSVAR OVER FOR DIG I ALLE TILFÆLDE OG UANSET FORM, MED MINDRE ANDET ER PLIGTIGT VED LOV OG DU VIL IKKE VÆRE BERETTIGET TIL ERSTATNING AF NOGEN ART FRA KeglePortalen UANSET ÅRSAGEN TIL ENHVER HANDLING.

Afbrydelse

KeglePortalen kan afbryde din profil, slette din profil og ethvert indhold eller oplysninger, du har lagt op på KeglePortalen og / eller forbyde dig i at bruge eller få adgang til KeglePortalen anden grund af alle årsager eller ingen årsager til enhver tid efter eget skøn med eller uden varsel.

Tab eller beskadigelse

Du accepterer at holde KeglePortalen, dets datterselskaber og associerede selskaber, og hver af deres direktører, funktionærer, agenter, entreprenører, partnere og ansatte skadesløse i forbindelse med tab, ansvar, krav, skader, omkostninger og udgifter, herunder eventuelle advokathonorarer, der udspringer af eller i forbindelse med alle slags bruger-indhold, alle tredjepartsprogrammer, software eller indhold du overfører gennem KeglePortalen, via din brug af KeglePortalen, via din adfærd i forbindelse med KeglePortalen eller med andre brugere af KeglePortalen eller enhver overtrædelse af disse betingelser eller af enhver lov eller rettigheder for nogen tredjepart.

Henvendelser

Du anerkender og accepterer, at ethvert spørgsmål, kommentarer, forslag, idéer, feedback eller andre oplysninger om KeglePortalen leveret af dig til KeglePortalen ikke er fortrolige, og bliver udelukkende KeglePortalen ejendom. KeglePortalen ejer de eksklusive rettigheder, herunder alle immaterielle rettigheder, og skal have ret til ubegrænset brug af disse henvendelser uden kvittering eller kompensation til dig eller nogen anden part.

Andet

Disse vilkår udgør hele aftalen mellem dig og KeglePortalen om anvendelsen af KeglePortalen. Et svigt fra KeglePortalen i at udøve eller håndhæve enhver rettighed eller bestemmelse i disse betingelser, må ikke udgøre et afkald på sådanne rettigheder eller bestemmelser i denne eller nogen anden instans. Hvis en bestemmelse i aftale-vilkårene kendes ugyldig, fortsætter og forbliver den resterende del af denne aftale i fuld virkning. Hvis en bestemmelse i disse betingelser anses for ulovlig, ugyldig eller en eller anden grund ikke kan håndhæves, skal denne bestemmelse anses adskilt fra disse betingelser, og skal ikke påvirke gyldigheden og håndhævelsen af de resterende bestemmelser.

Vilkår for tilkøbsmoduler på KeglePortalen

Herunder bl.a.:
  • CMS / Hjemmeside
  • Webshop
  • Kontingentsystem
  • Bookingmodul
  • Betalingsgateway
Samt øvrige tilkøb baseret på licenser eller abonnementer.

Ansvar:
Leverandøren er ansvarlig efter dansk rets almindelig erstatningsregler for fejl og forsømmelser ved opfyldelsen af den konkrete opgave, idet leverandørens samlede ansvar dog ikke kan overstige det betalte honorar for de aftalte ydelser.

Leverandøren hæfter ikke for kundens eller tredjeparts eventuelle driftstab, tabt avance eller andre direkte eller indirekte tab.

Leverandøren er ikke ansvarlig og hæfter ikke på ingen måde for enhver art af kundens indhold eller kundens brug af tredjepartsprogrammer. Leverandøren er ikke er ansvarlig for kundens håndtering eller oprettelse af data.

Systemet og Leverandøren kan være utilgængelig fra tid til anden pga. vedligeholdelse eller af andre grunde. Leverandøren påtager sig intet ansvar for eventuel udeladelse, fejl, afbrydelser, sletning, kommunikationssvigt, tyveri, ødelæggelse eller uautoriseret adgang. Leverandøren er ikke ansvarlig for eventuelle fejl i relaterede eller ikke-relaterede systemer.

Leverandørens meddelelse om afvigelser fra det aftalte:
Ressourceforbruget ved gennemførelse af konsulentydelser er baseret på et skøn (herunder også skræddersyningsopgaver, design og opsætning). Det faktiske forbrug kan blive større eller mindre. Leverandøren skal bestræbe sig på at bruge færrest mulige timer. Der faktureres altid kun for det faktiske timeforbrug.

Leverandøren er til enhver tid under aftalen forpligtet til at underrette kunden, såfremt leverandøren vurderer, at arbejdets indhold, omfang, og/eller pris afviger væsentligt fra det aftalte. Kunden afgør, om arbejdet skal færdiggøres efter den eksisterende aftale (evt. med nye prioriteringer), eller om der skal tegnes en ny aftale med ændrede rammer.

Udleveret materiale:
Leverandøren forudsætter, at alt relevant materiale for arbejdets rette afvikling stilles til rådighed. Leverandøren er forpligtet til at behandle alt fortroligt materiale og alle fortrolige oplysninger med absolut diskretion.

Leverandøren og dennes personale skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende kundens eller andres forhold, som de kommer til kundskab om i forbindelse med opfyldelse af en konkret delopgave.

Leverandøren pålægger alle underleverandører og andre, der bistår leverandøren med projektet, tilsvarende forpligtelser.

For kundens personale gælder tilsvarende regler som for leverandøren. Konsulenter og andre, der på kundens vegne deltager i projektet, pålægges tilsvarende forpligtelser med hensyn til oplysninger om leverandørens forhold, som gælder for leverandøren med hensyn til kundens forhold.

Standardsystem:
Der er tale om et standardsystem, som kunden kan anvende ”as-is”. Standardsystemet kan uden varsel ændre sig som følger af forbedringer, udvidelser og fejlrettelser som leverandøren måtte beslutte sig for at tilføre systemet.

ClubPeople modullicens:
Løsningerne er baseret på moduler under standard portalsystemet ClubPeople.

Til aftalen hører en brugslicens, så længe samarbejdet varer. Økonomien vedr. denne licens aftales særskilt.

Betaling:
Ekstraordinære omkostninger f.eks. til rejser udover hovedstadsregionen vil blive faktureret særskilt.

Det fakturerede beløb betales netto kontant pr. 8 dage fra fakturadato.

Priser reguleres årligt pr. den 1. januar med nettoprisindekset, dog mindst 3%.

Ved for sen betaling pålægges morarenter pr. påbegyndt måned regnet fra forfaldsdagen. Renten er Nationalbankens diskonto + 4%.

Rettigheder:
Ejendomsretten af kildekoden til systemet tilhører ClubPeople. Aftalen afskærer ikke ClubPeople fra udvikling af lignende værktøjer til andre kunder.

ClubPeople forbeholder sig ret til opdateringer af standardfunktionaliteten.

Aftalens varighed:
Aftalen vedr. tilkøbsmodulet er gældende i 36 måneder pr. dato for accept af tilbud og er dermed uopsigelig i denne periode. Aftalen fornyes herefter for 1 år ad gangen under samme vilkår jf. nærværende aftale. Aftalen kan herefter opsiges med 3 måneders skriftligt varsel før næste periodes start.

Misligholdelse:
Både kunde og leverandør er berettiget til uden varsel at opsige aftalen i tilfælde af misligholdelse.

Force majeure:
Begge parter tager forbehold for force majeure.

Tvister:
Dansk rets almindelige regler finder anvendelse vedrørende spørgsmål om nærværende vilkår er misligholdt.

Cookies 
ClubPeople.com - Få din egen portal: Læs mere

Annoncelinks: Allskin.dk - Hudpleje og parfurmer | TTMS Nordic - IT-konsulenterDelete item?